Toiminnallinen fysioterapia

Toiminnallisessa fysioterapiassa selvitellään tarkkaan läpi kehon toimintakykyä. Potilaan historia kartoitetaan aina lapsuudesta asti, jotta saadaan selkeä käsitys miksi ihminen on siinä tilanteessa kuin on tänä päivänä. Toiminnallinen fysioterapia on hyvin laaja-alaisesti asioihin pureutuvaa fysioterapiaa. Tässä listattuna muutamia tyypillisiä ongelmia: erilaiset kiputilat, liikerajoitteet, voimattomuus, raajojen puutumiset, purentaongelmat, lihasten aktivoitumishäiriöt jotka vaikeuttavat esim. urheilusuoritusta tai arjen perusasioita kuten kävelyä yms. Toiminnallisessa fysioterapiassa pyritään löytämään aina vaivan alkuperäinen aiheuttaja sekä korjaamaan siitä seuranneet virheelliset liikemallit. Minä käytän kolmea eri toiminnallisen fysioterapian menetelmää rinta rinnan, yhdistämällä näitä menetelmiä olen kokenut, että asiakkaat ovat saaneet terapiasta parhaan mahdollisen hyödyn ja usein toimintakyky palautuukin nopeasti.

Asiakkailleni pyrin aina sanomaan, että mikäli jokin vamma tapahtuu, niin se kannattaa hoidattaa mahdollisimman nopeasti kuntoon, ettei virheelliset kuormitukset kehossa aiheuta lisää ongelmia tulevaisuudessa.