MDT-fysioterapia

McKenzie menetelmä® Mekaaninen diagnostisointi ja terapia® (MDT) on erityisesti rangan ja raajanivelten tutkimis- ja hoitomenetelmä, jossa potilaan oma rooli kuntoutumisessa on merkittävässä osassa. Tämän menetelmän kehitti aikoinaan Robin Mckenzie Uudesta Seelannista. MDT menetelmä on maailmalla laajasti käytössä ja myös paljon tieteellisesti tutkittu menetelmä.

MDT terapeutit koulutetaan tutkimaan laajasti tuki- ja liikuntaelimistöä. MDT tutkimismenetelmää voidaan hyödyntää tehokkaasti rankaan, niveliin tai lihaksiin liittyvien ongelmien diagnostisoinnissa. MDT tutkimismenetemä on turvallinen ja luotettava ja usein päästään todella tarkkaan diagnoosiin, jonka jälkeen tehdään asiakkaalle juuri hänen vaivaan soveltuva hoitosuunnitelma. Kuvantamismenetelmiä (MRI, CT, RTG) ei juurikaan tarvita, vaan MDT tutkimisella saadaan selville, sopiiko tämä menetelmä kyseiselle asiakkaalle.

MDT menetelmän mukaisessa hoidossa asiakkaan oma rooli on merkittävässä osassa, asiakasta opetetaan hoitamaan itse itsensä ja tarvittaessa hyödynnetään terapeutin tekemiä tekniikoita kuten mobilisaatio tai manipulaatio. Mikäli terapiassa löydetään selkeä syy vaivoille ja todetaan sen olevan MDT menetelmällä hoidettavissa ja asiakas motivoituu noudattamaan hoitosuunnitelmaa tulokset voivat olla erinomaisia.

 

Lähde ja lisätietoa: www.mckenzieinstitute.org