Fascia- käsittely

Fascian yhtenä tehtävänä on yhdistää lihakset ja niitä ympäröivä sidekudos ketjuiksi, mikä mahdollistaa kehon eri osien yhteistyön. Myofaskia eli lihaskalvo muodostaa samaan suuntaan voimaa tuottavista lihaksista lihastoimintaketjuja. Faskiarakenteen eheys ja sopiva jänteys edesauttaa hyvinvointia. Vamma aiheuttaa pientä mikroverenvuotoa, joka korjautuessaan muuttuu poikkeavaksi arpikudokseksi. Tämä arpikudos muuttaa tuki- ja liikuntaelinjärjestelmässä veto-jännityssuhteita. Nämä häiriöt faskiasysteemissä aiheuttavat jännitysvoimia, jotka ilmenevät kipupisteinä tai triggerpisteinä.

Syvä faskia pystyy varastoimaan vettä ja hyvin nesteytynyt kuitumainen kudos muodostaa sileän pinnan, joka mahdollistaa faskiarakenteiden liukumisen toisiinsa nähden lähes ilman kitkaa. Kuivuminen, tulehdusprosessit ja vammat kuluttavat loppuun kitkaa vähentävän aineen, mikä aiheuttaa kudoksiin kiinnikkeitä. Nämä kiinnikkeet aiheuttavat jännitystä, väsymistä ja voivat johtaa iskemiaan sekä kuona-aineiden kasaantumiseen. Faskia-käsittelyllä pyritään rikkomaan näitä kiinnikkeitä ja siten ”vapauttamaan” faskia. Faskian vapautumisella pyritään saamaan lihastoimintaketjut toimimaan jälleen parhaalla mahdollisella tavalla, joka voi johtaa esimerkiksi huomattavasti parempaan suorituskykyyn urheilussa, kivuttomampaan arkeen tai vaikka ryhdin parantumiseen.

Minä suoritan faskiakäsittelyn siihen varta vasten suunnitelluilla instrumenteilla tai vaihtoehtoisesti sormin.

Lähteet ja lisätietoa; Richter & Hebgen 2010 sekä Mattes 2012